1
2

Галина Гродзюк

Кандидат хімічних наук. Лауреат премії НАН України для молодих вчених.

Досвід роботи: Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України.

Область наукових інтересів: колоїдно-хімічні системи, синтез наночастинок благородних металів і халькогенідів кадмію, фотолюмінесцентні квантові точки.

Автор 16 наукових праць, серед яких 6 патентів України.

Максим Кременськой

Завідувач Лабораторії молекулярної нанобіотехнології.

Досвід роботи: Університет Токіо (Японія) - PhD, Клініка репродуктивної медицини «Надія», Інститут біоінформатики A*STAR (Сінгапур).

Область інтересів: генетика, молекулярна біологія, клітинна біологія, дослідження екзосом.

Наталія Андрюшина

Кандидат хімічних наук.

Досвід роботи: Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України.

Область наукових інтересів: графен, вуглецеві матеріали, синтез наночастинок благородних металів.

Автор 9 наукових публікацій.

Олександра Раєвська

Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник. Лауреат премії Президії Національної академії наук України для молодих вчених.

Досвід роботи: Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

Область наукових інтересів: колоїдно-хімічні системи, синтез наночастинок і наноструктур, наночастинки металів і напівпровідників, фотолюмінесцентні квантові точки.

Автор близько 50 наукових праць, серед яких 2 патенти України.

Сергій Лаворик

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Лауреат премій Міністерства освіти і науки України та Президента України  для молодих вчених.

Досвід роботи: Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Варшавський університет (Польща), Технічний університет Чалмерша (Швеція), Гьотеборзький університет (Швеція)

Область наукових інтересів: оптична та інфрачервона спектроскопія напівпровідників, полімерів та наноматеріалів, двомірна кореляційна спектроскопія та хемометрика,  динаміка гратки. Автор близько 30 наукових праць.