Анатолій Іванович Соловйов

Доктор медичних наук, професор. Завідувач відділу експериментальної терапії Інститута фармакології та токсикології АМН України. Двічі лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, лауреат премії Bjorn Folkow Award Європейського товариства гіпертензії (ESH). Член Британського та Американського фізіологічних товариств.

Автор понад 220 наукових робіт з питань фізіології, біофізики та клітинної фармакології , серед яких 6 монографій (3 англомовні), 8 винаходів...

Ганна Саввівна Григор’єва

Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник. Заступник директора з наукової роботи Інститута фармакології та токсикології НАМН України. Заступник головного редактора журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія». Віце-президент Асоціації фармакологів України, член Міжнародного ліпосомального товариства та Міжнародної спілки фундаментальної та клінічної фармакології  (IUPHAR).

Напрями наукових досліджень: біокоординаційна фармацевтична хімія, супрамолеку...

Олександр Леонідович Строюк

Доктор хімічних наук. Завідувач лабораторії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. Лауреат премії Президії Національної академії наук України для молодих вчених, премії Президента України для молодих вчених, міжнародної премії «Співдружність дебютів» для молодих вчених країн СНД.

Область наукових інтересів: колоїдно-хімічні системи, біомедичні застосування наночасток металів і напівпровідників, наногетероструктури на основі графену, фотолюмінесц...

Юрій Михайлович Краснопольський

Доктор фармацевтичних наук, професор. Лауреат Державної премії СРСР.

Автор понад 200 наукових праць, серед яких 3 монографіїй, 40 патентів та авторських свідоцтв. Підготував 5 кандидатів й одного доктора наук. Співавтор понад 20 лікарських препаратів (Лiподокс, Лiолів, Лiпофлавон, Лiпiн, Енкад, гиалуронiдаза, фiбро­нектин, фосфолiпiднi емульгатори для біологічно активних емульсій, субстанції лiпiдiв - дифосфатидилгліцер...