Ганна Саввівна Григор’єва

Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник. Заступник директора з наукової роботи Інститута фармакології та токсикології НАМН України. Заступник головного редактора журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія». Віце-президент Асоціації фармакологів України, член Міжнародного ліпосомального товариства та Міжнародної спілки фундаментальної та клінічної фармакології  (IUPHAR).

Напрями наукових досліджень: біокоординаційна фармацевтична хімія, супрамолекулярна хімія, нанофармакологія. Автор близько 200 наукових праць, серед яких 2 монографії, патенти. Автор 5 оригінальних лікарських препаратів (Антраль, Вітам, Есмін, Ліолів, Ліпофлавон).