Анатолій Іванович Соловйов

Доктор медичних наук, професор. Завідувач відділу експериментальної терапії Інститута фармакології та токсикології АМН України. Двічі лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, лауреат премії Bjorn Folkow Award Європейського товариства гіпертензії (ESH). Член Британського та Американського фізіологічних товариств.

Автор понад 220 наукових робіт з питань фізіології, біофізики та клітинної фармакології , серед яких 6 монографій (3 англомовні), 8 винаходів і патентів. Один із винахідників ліпосомального лікарського препарату «Ліпофлавон». Підготував 5 кандидатів та 2 докторів наук, які працюють в Україні, Шотландії, Франції, США та Фінляндії.