Олександр Леонідович Строюк

Доктор хімічних наук. Завідувач лабораторії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. Лауреат премії Президії Національної академії наук України для молодих вчених, премії Президента України для молодих вчених, міжнародної премії «Співдружність дебютів» для молодих вчених країн СНД.

Область наукових інтересів: колоїдно-хімічні системи, біомедичні застосування наночасток металів і напівпровідників, наногетероструктури на основі графену, фотолюмінесценція наночастинок і наноструктур, фотохімічні і фотокаталітичні процеси і системи. Автор більше 90 наукових робіт, серед яких 1 монографія, 2 розділи в колективних монографіях, 7 оглядових статей, 6 патентів.