Лабораторія колоїдних систем

Задачі лабораторії:

- розробка нових методів отримання агрегаційно-стійких колоїдних систем для  біомедичних застосувань, зокрема, колоїдних наночастинок металів, колоїдних систем «наночастинки металів-біомолекули», «наночастинки металів-лікарський препарат», вуглецевих наноструктур, люмінесцентних квантових точок та їх кон’югатів з біомолекулами;
- дослідження довготривалої стабільності отриманих колоїдних систем і впливу на неї фізичних факторів;
- масштабування розроблених технологій до рівня напівпромислового (1-10 л) та промислового (більше 100 л) синтезу, розробка технологічних регламентів.

Обладнання