Лабораторія Персоналізованої Геноміки

Лабораторія займається генетичними дослідженням з використанням передових молекулярно-генетичних методів. Зокрема в лабораторії виконуються досліди на RT-PCR, та секвенаторі нового покоління Ion Proton SystemРезультати дослідів виконаних на такому обладнанні дають відповіді на складні питання у галузях генетики, біології, біомедицини та інших.

Тел.: +38(044)500-26-11
Моб.: +38(050)448-15-09

Обладнання

Секвенатор нового покоління Ion Proton System

Ion Proton System це платформа для секвенування нового покоління, яка забезпечує високоефективне секвенування молекул ДНК та РНК.

Завдяки процесу одночасного багатократного зчитування забезпечується точність, швидкість та дешевизна процесу. Саме завдяки цим факторам секвенування стає доступним широкому колу споживачів.

 

Принцип роботи Ion Proton System заснований на методі іонного напівпровідникового секвенування.

Що таке напівпровідникове секвенування?

Під час реакції комплементарного синтезу ланцюга ДНК вивільнюються іони водню. Вивільнені протони генерують сигнал, який після вимірювання новітніми рН-метрами, трансформується в інформацію про послідовність ланцюга ДНК.

Дана система може бути використана для вирішення комплексних завдань у галузях біології, генетики, біомедицини та багатьох інших.

 

Технічні характеристики:

Довжина ділянки зчитування – до 200 основ;

Кількість зчитувань – 60-80 млн.;

Об’єм даних за 1 цикл – до 15 Гб;

Баркодування зразків:

 • 96 готових баркодів для ДНК;

 • 16 готових баркодів для РНК;

 • Системою підтримується використання до 384 баркодів.

Доступні формати даних - FASTQ, BAM, VCF.

 

Галузі застосування:

 Генетичні дослідження репродуктивного здоров’я;

 Дослідження спадкових хвороб;

 Онкологічні дослідження;

 Дослідження на анеуплоїдії та CNV;

 Секвенування цільової ділянки ДНК;

 Секвенування цільової ділянки РНК;

 Дослідження екзому;

 Секвенування трансткриптому;

 Аналіз мікробіому;

 Визначення послідовності de novo;

 Дослідження Small RNA та miRNA.

QuantStudio 5 для ПЛР у реальному часі

Для проведення експериментів в лабораторії персоналізованої геноміки використовується QuantStudio 5.

Технічні характеристики:

 • 6 термічних зон;

 • Система OptiFlex® (6 відокремлених каналів/21 комбінація світлових фільтрів з LED);

 • Використання до 4 зондів (барвників) в одній реакції

 

Використання:

 • Аналіз експресії генів;

 • Мікро-РНК аналіз

 • генотипізація SNP (SNP аналіз)

 • Визначення варіації числа копій генів

 • Protein Thermal Shift™ аналіз

 • Детекція плавлення кривої з високою роздільною здатністю

 

Сфери використання:

  Дослідження стовбурових клітин

  Фармакогенетика

  Онкологічні дослідження

  Дослідження генетичних хвороб

  Агробіотехнологія