Лабораторія фізико-хімічного аналізу

Лабораторія займається фізико-хімічною характеризацією фармацевтичних речовин і наноматеріалів з використанням сучасного аналітичного обладнання та передових, затверджених ISO методів і методик.

Обладнання

Атомно-емісійний спектрометр Shimadzu ICPE-9000

Призначення:
- експресна високочутлива ідентифікація та кількісне визначення елементів в газоподібних, рідких і твердих речовинах (у тому числі в високочистих) за оптичними спектрами випромінювання атомів;
- якісний та кількісній елементній аналіз неорганічних та органічних матеріалів, біологічних тканин.

Технічні характеристики:
- подвійний огляд плазми (аксіальний і радіальний);
- швидкий напівкількісний аналіз;
- одночасне кількісне визначення 67 елементів в діапазоні концентрацій від 5 мг/л до декількох г/л при використанні малої маси проби;
- чутливість: 1-10 ppb;
- стабільність: ± 0.3%;
- спектральний діапазон: 167 - 800 нм;
- роздільна здатність ПЗЗ-детектора: ≤ 0.005 нм @ 200 нм.

Області використання:
- матеріалознавство;
- аналіз фармацевтичних препаратів, сільськогосподарської та харчової продукції;
- біомедичні та екологічні дослідження;
- криміналістика;
- археологія;
- геологія.